Kundecase: FINN

FINN er en markedsledende aktør innen rubrikkannonser på nett. De er kjent for å være en av Norges beste arbeidsplasser og mest etablerte merkevare.

Prosjektleder/ansvarlig:
Øystein Vinje

Teamet i NoA Connect:
Christian Haraldsen og Kristin Larsen

År:
2021 - pågående samarbeid

Nøkkelkunnskaper:
Strategi og rådgivning, analyse og rapportering, betalt søk, organisk søk og displaymarkedsføring.

Utfordring

En nøkkelperson i Performanceteamet til FINN gikk ut i permisjon. FINN trengte en ressurs som bistod med operativt ansvar for betalt søk og implementering av verktøy og arbeidsmetodikk knyttet til SEO. Generell rådgivning og oppsett av tracking, rapportering og effektdokumentasjon på tvers av kanaler var også en del av oppgaven.

Løsning

Målet, som normalt, er for NoA Connect å bli best mulig integrert i markedsavdelingen for å forstå kundens behov. En senior ressurs ble koblet på fra start, og vi så tidlig et mulighetsrom innenfor flere områder. Betalt søk var først ut og vi knyttet på en spesialist som holder hele kontoen lønnsom til en hver tid. Samtidig gjorde vi en opprydning i kampanjestruktur, samt etablerte rutiner for et stort antall budskap og landingssider.

Oppsett for kampanjerapportering ble videreutviklet og forenklet for å gi god innsikt i effekt av kampanjepulser og always on. Ukentlig analyse av trafikk og forslag til tiltak støtter markedsavdelingen i optimalisering av kampanjer. FINN har et meget teknisk oppsett og NoA Connect har bistått med relevant kompetanse innen GTM og 1. parts data. 

Strategi og rådgivning er en viktig del av oppdraget samt kartlegge muligheter for videre vekst for FINN. I løpet av samarbeidet så vi et behov for å styrke fundamentet innen displaymarkedsføring med ny struktur og nye rutiner. Dette er det nå FINN som eier og forvalter selv. 

NoA Connect har også støttet arbeidet innen SEO med implementering av relevante verktøy og arbeidsmetodikk.

Med en god kombinasjon av faglig tyngde og personlige egenskaper, har samarbeidet blitt svært verdifullt.

Hilde

Mediesjef i FINN

Resultat

“Øystein og Christian ble raskt en naturlig del av markedsavdelingen i FINN. Med en god kombinasjon av faglig tyngde og personlige egenskaper, har samarbeidet blitt svært verdifullt. Vi har fått støtte til å videreutvikle inhouse-kompetanse innen SEO, SEM og Display gjennom implementering av nye verktøy, struktur og arbeidsmetode. Øystein og Christian har spilt en sentral rolle i det operative markedsarbeidet og bidratt med gode innspill, nye løsninger og godt humør i en travel hverdag. “ Hilde, mediesjef FINN

Kontaktperson

øystein vinje noa connect
Øystein Vinje
Chief Marketing Officer & Partner

Les flere fagartikler fra NoA Connect

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram