Fra Internship til jobb i NoA Connect

Vilde Stabell Lie var en av tre interns som inntok NoA Connect februar 2021. Etter endt internship fikk hun tilbud om deltidsjobb ved siden av studiene. Les om Vildes opplevelse og erfaringer som intern hos oss her.
vilde stabell lie noa connect

Studier:

2022- pågående: Handelshøyskolen BI (Master)
2019-2022:
Universitet i Agder (Bachelor)

Var det et etablert opplegg for deg som Winter Intern?

Jeg var en av tre heldige studenter som fikk et Winter internship i Connect i 2022. Det var et godt planlagt opplegg over seks uker, og det gav oss et godt innblikk i konsulentrollen og reell erfaring med kunder. 

Vi ble ekstremt godt mottatt og ble umiddelbart integrert som en del av arbeidsmiljøet. De første dagene fikk vi en introduksjon av Connect, konsulentrollen og de ulike fagområdene. Deretter kom vi raskt i gang med arbeidsoppgavene.

Connect hadde forberedt en rekke reelle prosjekter som vi kunne ta del i. Dette var oppgaver innen ulike fagområder og vi fikk velge det vi fant mest interessant. Uavhengig av hvilket prosjekt, opplevde jeg at vi jobbet selvstendig slik at vi fikk eierskap til arbeidsoppgavene. I tillegg fikk vi jobbe tett med erfarne konsulenter som fulgte opp og støttet oss godt underveis. På denne måten ble vi konstant utfordret og læringskurven var  bratt, men takket være god oppfølging føltes det hele veldig trygt.

 

Hva jobbet du med, og var det noe du lærte spesielt mye av?

Jeg jobbet både med interne oppgaver i Connect, og kundeprosjekter. Den første oppgaven jeg jobbet med gikk ut på å kartlegge hvordan Connect mer systematisk kunne jobbe for å rekruttere nyutdannede. Jeg produserte også en konkurrentanalyse for Connect, noe som ga meg et godt innblikk i bransjen, og en større forståelse av alle fagområdene innen digital markedsføring. I tillegg fikk jeg en god innføring i hvordan man jobber som konsulent, blant annet hvordan å jobbe mer systematisk, og hvordan presentere funnene man har gjort. Dette gjorde meg bedre forberedt til å jobbe på det neste prosjektet som var med reell kunde. Kunden var en nyetablert bedrift som ønsket å generere leads mer effektivt. Jeg brukte mye tid på å lese meg opp på fagområdet, studerte kundens nettside og satt opp konkrete forslag til kunden. Jeg fikk god oppfølging underveis i prosjektet som gjorde meg trygg på jobben jeg gjorde. Til slutt presenterte jeg funnene for kunden, noe som var mitt første møte med en kunde. Det var ekstremt lærerikt å få være vitne til hvordan konsulentene følger opp kundene.

Det aller beste for min del må ha vært at internshipet førte til en deltidsjobb.

Vilde

Tidligere intern og nå deltidsansatt i NoA Connect

Hvis det er to ting du vil trekke frem fra internship-perioden, hva ville det vært?

For det første vil jeg trekke frem muligheten vi fikk til å jobbe med reelle kunder og oppgaver. På disse prosjektene fikk vi jobbe tett på erfarne- og ekstremt dyktige konsulenter. Dette ga meg praktisk erfaring som gjorde meg langt mer forberedt på arbeidslivet, noe jeg ikke hadde fått kun ved å lese teori på studiene. 

Det andre jeg vil trekke frem er arbeidsmiljøet i Connect, som virkelig er enestående. Vi følte oss velkomne fra første stund! Connect er fortsatt et relativt lite byrå, og de legger til rette for at alle skal kunne samarbeide uavhengig av erfaring og fagområde. I tillegg er de ekstremt flinke til å arrangere sosiale arrangementer jevnlig. De tette faglige og sosiale båndene bidrar til et svært godt arbeidsmiljø.

 

Hva var det beste med å være intern i NoA Connect?

Jeg er glad for å ha fått en større forståelse av bransjen, faget og konsulentrollen, og ikke minst muligheten til å bygge relasjoner i bransjen allerede nå.

Det aller beste for min del må ha vært at internshipet førte til en deltidsjobb. Jeg jobber nå deltid i Connect ved siden av å studere, noe som både gir meg et langt større utbytte av studiene og ikke minst muligheten til å få relevant arbeidserfaring og en fot innenfor arbeidslivet. På bakgrunn av alle erfaringene og relasjonene man får, anbefaler jeg på det varmeste å søke et internship i Connect.

LES MER OM VÅRT INTERNSHIP-PROGRAM HER

Ett år som Graduate i NoA Connect

Etter endt bachelor i psykologi og master i Cognition and Communication ble Mimmi hentet inn til Noa Connect sitt graduate-program august 2021. Her kan du lese om hennes første år i NoA Connect og opplevelsene som Graduate.
LES MER OM MIMMI OG VÅRT GRADUATE-PROGRAM HER
mimmi traheim noa connect
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram